Kampania programmatic – skuteczne dotarcie do klienta

Programmatic jest zautomatyzowany systemem wykorzystania powierzchni reklamowej. Działanie dotyczą zarówno zakupu, jak i sprzedaży usług reklamowych. System nie jest trudny do opanowania, ale potrzebna jest wiedza jak go wykorzystać, aby przyniósł maksymalne efekty. Zaletą jest wysoka skuteczność. Analizując pliki cookie, algorytm decyduje o tym, że przesłanie marketingowe trafi do klientów o najwyższym potencjale nabywczy.

Jak zacząć programmatic

Kampania programmatic, mimo automatyzacji, nie zastąpi działania ludzi, usprawnia jedynie ich rolę w procesie reklamowym. Klient decyduje o tym gdzie i komu reklama będzie pokazywana, a także jaki będzie jej format. Do najpopularniejszych i najczęściej kupowanych miejsc należą:

 • Programmatic direct

bezpośrednia umowa między sprzedawcą, a reklamodawcą. Zapewniona jest wyższa i lepsza wydajność, oraz przejrzystość polegająca na informacjach o liczbie wyświetleń i typie odbiorców.

 • RTB (real time bidding)

forma aukcji, w której zakup powierzchni reklamowej odbywa się w czasie rzeczywistym. System licytuje powierzchnię reklamy, którą widzi użytkownik, w momencie odwiedzania strony internetowej.

 • Private Marketplace

jest to wirtualna powierzchna, na której odbywa się przetarg między wydawcą reklamy, a raklamodawcą. Ustalane są dane dotyczące zakupu i funkcjonowania powierzchni reklamowej.

Kampania programmatic – korzyści

Kampanie zyskują na popularności. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów reklama programmatic trafia bezpośrednio do docelowego odbiorcy. Po ustalenie odpowiednich parametrów i celu biznesowego, algorytm automatycznie wyemituje reklamę w odpowiednim miejscu. Oszczędzamy czas i zyskujemy na skuteczności.

One thought on “Kampania programmatic – skuteczne dotarcie do klienta

 1. Hеllo all, guуsǃ Ι know, mу mesѕаge may bе too sресіfіс,
  But mу ѕister found niсe man hеre and theу mаrrіеd, ѕo hоw abоut mе?ǃ 🙂
  I am 25 уеarѕ оld, Аlеnа, frоm Ukrаine, Ι know Εnglіѕh аnd Germаn lаnguаges аlѕо
  Αnd… I havе spесifiс disеаѕe, named nymphоmаnіа. Whо knоw whаt іs this, cаn underѕtand me (bеtter tо ѕау it immedіatеlу)
  Ah уеs, Ι coоk very tаstу! and I lоve nоt оnlу coоk ;))
  Ιm rеal gіrl, not proѕtitute, аnd loоking fоr sеrіous аnd hоt relatiоnship…
  Anуwау, уоu сan find mу рrofilе herе: http://courcodisvowinsi.tk/user/24671/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.