Śmierć bliskiej osoby to dla każdego z nas ciężkie doświadczenie – tym cięższe, jeśli musimy samodzielnie zająć się wszystkimi formalnościami, które wiążą się z pochówkiem. W związku z tym przygotowaliśmy niewielki poradnik, mówiący o tym, jak przebiega cała procedura.

 

Niezbędne dokumenty

Aby Dom Pogrzebowy Limanowa mógł rozpocząć przygotowywanie pogrzebu, niezbędne będą dokumenty poświadczające zgon, czyli skrócony odpis aktu zgonu. Konieczne jest także przedstawienie własnego dowodu osobistego przez osobę, która zajmuje się przygotowaniem pochówku.

Drugim ważnym dokumentem jest zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub legitymacja emeryta (rencisty), które potwierdzą, że zmarły objęty był ubezpieczeniem. W innym przypadku konieczne będzie dostarczenie własnego dowodu świadczeń przez osobę, która stara się o wypełnienie formalności.

 

Wybór trumny i niezbędnych elementów uroczystości

Kolejnym krokiem jest wybór trumny, którą można wybrać z różnorodnych modeli dostępnych w Zakładzie Pogrzebowym. Warto wspomnieć, iż jej wybór będzie bardzo mocno zależał od tego, jak odbędzie się sam pochówek: czy ciało zostanie złożone tradycyjnie do ziemi, czy też najpierw odbędzie się kremacja.

Ważnymi etapami przygotowań są także decyzje w kwestii przebiegu samej uroczystości, między innymi na temat tego, czy będzie miała charakter religijny i w jakim obrządku, albo czy będzie to pochówek świecki. Dom Pogrzebowy po tych ustaleniach zapewni właściwy przebieg całej ceremonii.