Terapeuci są przeszkoleni do pracy z dziećmi, nastolatkami i rodzinami. Mogą udzielać porad i prowadzić terapię w zakresie wielu kwestii i problemów, które mają wpływ na życie dzieci. Mogą także udzielać wskazówek dotyczących radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak rozwód czy śmierć.

Niektórzy terapeuci specjalizują się w pracy z dziećmi z takimi problemami, jak ADHD, autyzm czy trudności w nauce. Inni mogą skupić się na pomocy dzieciom, które doświadczyły traumy lub przemocy. Niektórzy specjalizują się też w pomaganiu rodzicom w radzeniu sobie ze specjalnymi potrzebami ich dzieci.

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem terapii dla swojego dziecka, ważne jest, abyś znalazł terapeutę odpowiedniego dla potrzeb Twojej rodziny. Rozmowa z psychologiem dla dzieci i młodzieży w formie online może pomóc podopiecznym w radzeniu sobie z wieloma problemami, takimi jak:

Trudności w nauce

Psycholog może być w stanie zdiagnozować problemy z nauką i określić obszary słabości. Może on również zalecić rodzicom sposoby pomocy dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce szkolnej.

Problemy behawioralne

Dzieci z problemami behawioralnymi, takimi jak ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) lub ODD (zespół opozycyjno-obsesyjny) mogą korzystać z poradnictwa. Psycholog pomaga dzieciom poznać sposoby radzenia sobie z zachowaniem, dzięki czemu mogą one poprawić swoje relacje z członkami rodziny i nauczycielami.

Problemy emocjonalne

Dziecko, które jest przygnębione lub niespokojne, może skorzystać z poradnictwa. Psycholog uczy umiejętności, które pomogą dziecku skuteczniej radzić sobie z emocjami, takimi jak złość, smutek czy strach.