W samochodzie znajduje się wiele jednostek napędowych, ale jedną z najbardziej podstawowych jest mechanizm różnicowy. Dyferencjały znajdują się na końcu każdej osi, która mieści koła i są przeznaczone do przekazywania mocy z obrotu osi do samych kół. Jedna jednostka napędowa w przedniej osi przekazuje moc na przednie koła, a inna na tylnej osi robi to samo dla tych z tyłu.

 

Do czego służą? Gdy samochód zaczyna skręcać, oba przednie koła muszą pokonać nierówne odległości – koło zewnętrzne pokonuje większą odległość niż wewnętrzne. Ta różnica odległości oznacza, że jedno z kół będzie musiało obracać się szybciej niż drugie, aby uniknąć ciągnięcia po ziemi lub śniegu. Zadaniem mechanizmu różnicowego jest umożliwienie każdemu z kół obracania się z własną prędkością bez przeciągania. 

 

Robi to poprzez umożliwienie każdemu z kół obracania się niezależnie od pozostałych. Kiedy więc jedno koło obraca się o 30 stopni, obraca się bez oporu (o ile na ziemi nie ma lodu). Tymczasem, gdy drugie obraca się o około 30 stopni, napotyka opór ze strony jakiegoś mechanizmu w mechanizmie różnicowym, co powoduje, że obraca się wolniej, aby nie wymknęło się spod kontroli – lub przynajmniej nie wymknęło się spod kontroli zbyt mocno. Ta konstrukcja jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala samochodom pokonywać zakręty w bezpieczny sposób. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie https://tuningster.pl/ .