Certyfikaty ISO przyznawane są w celu ustanowienia uznawanego na całym świecie systemu zarządzania jakością. Seria norm ISO jest utrzymywana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Norma ISO określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością oraz zawiera wytyczne dotyczące sposobu wdrożenia takiego systemu. Nie jest ona pomyślana jako zbiór instrukcji, jak wykonywać konkretne zadania w firmie. Zamiast tego stanowi ramy, które umożliwiają organizacjom opracowanie własnych procesów i procedur spełniających ich specyficzne potrzeby.

Poniżej przedstawiono rodzaje certyfikacji ISO:

ISO 9001:2008

Jest to międzynarodowa norma, która obejmuje wszystkie aspekty systemów zarządzania jakością, w tym koncentrację na kliencie, przywództwo, podejście do procesu, dokumentację i doskonalenie. Podkreśla znaczenie mierzenia wydajności, identyfikowania obszarów, w których można dokonać ulepszeń oraz śledzenia postępów w osiąganiu celów.

ISO 14001:2004

Norma ta dotyczy organizacji zaangażowanych w różne aspekty ochrony środowiska, takie jak recykling lub redukcja zanieczyszczeń pochodzących z odpadów przemysłowych. Wymaga ona od firm ustanowienia polityki środowiskowej i zapewnienia, że jest ona wdrażana w całej ich działalności. Względy środowiskowe muszą być uwzględniane na wszystkich etapach rozwoju, produkcji i dystrybucji produktów, tak aby ich działalność nie wywierała negatywnego wpływu na środowisko.

ISO 27001

Norma ta dotyczy każdej organizacji, która obsługuje wrażliwe lub poufne informacje, takie jak baza danych klientów firmy. Wymaga ona od organizacji wdrożenia środków zapewniających bezpieczeństwo danych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności systemów informatycznych. Firmy zainteresowane certyfikacją ISO 27001 powinny niezwłocznie zająć się wdrożeniem odpowiednich standardów.