Najpopularniejsze sporty powietrzne to te, które można uprawiać we względnym bezpieczeństwie. Dwa najważniejsze ryzyka w każdym sporcie to ryzyko urazu i ryzyko śmierci. Aby uprawiać sport bez obrażeń, siły w nim występujące muszą być możliwe do przetrwania. Aby uprawiać sport bez śmierci, musi istnieć wystarczające wyposażenie bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko śmierci do poziomu, który jest akceptowalny dla uczestnika.

 

Najbardziej popularne sporty powietrzne to bungee, spadochroniarstwo, BASE jumping, skydiving, szybownictwo, lotniarstwo i paralotniarstwo.

 

Bungee to praktyka skoków z konstrukcji przy użyciu specjalnej elastycznej linki zawiązanej wokół kostek lub łydek. Linka jest przymocowana na jednym końcu do konstrukcji, a na drugim do punktu kotwiczącego na ziemi lub na innej konstrukcji. Celem tego sportu jest pokonanie jak największej odległości podczas swobodnego spadania przed wciągnięciem się na linkę. Jak w każdym sporcie z udziałem spadochronu, może dojść do urazów spowodowanych awarią sprzętu lub niewłaściwym użytkowaniem; jednak urazy te są zazwyczaj mniej poważne niż te, których doznają uczestnicy innych sportów powietrznych, takich jak BASE jumping czy skydiving, ponieważ linki bungee są zaprojektowane tak, aby maksymalnie się rozciągały i odbijały. Więcej o sportach powietrznych i nie tylko, znajdziesz na stronie https://sporttaker.pl/.